حافظ خوندن سر کلاس تاریخ تحلیلی

سه شنبه 28 اردیبهشت :ساعت 16 کلاس تاریخ تحلیلی 

من "حافظم "رو برده بودم

بچه ها که یکی یکی کنفرانس می دادند

من  حافظ باز می کردم و می خوندم  برای ناهید فال گرفتم خیلی قشنگ اومد

برای این سحر جون این شعر رو خوندم :

بسم حکایت  دل هست  با نسیم سحر 

ولی  به بخت  من امشب سحر نمی آید

/ 1 نظر / 4 بازدید
سحر

فرزانه جون واقعا هم به بخت من سحر نیومد ها[ناراحت]قضیه ی کنکور رو میگم[چشمک]