شایعات دانشکده

گذری  بر  4 سال شایعات دانشکده:

بینندگان جان باور کنید

*خانم ش  خاله آقای ک نیستند

*آقای ف دایی یا عموی آقای الف نیستند

*آقای م و خانم ن  با هم نسبتی ندارند (بچه  ها یادتونه  ترم های اول  ما چه اشتباه فکر می کردیم  )

*آقای ی  دکترا ندارند (ان شاءا... بگیرند )

 ادامه دارد .....

/ 1 نظر / 3 بازدید
فرزانه مشرقی

مرسی راشین جون سعی می کنم مطالبو مثل شما رنگی کنم [[خجالت]