جشن فارغ التحصیلی

ساعت 12:15 شب -

مشغول نوشیدن آب پرتقال ....(این موقع نسکافه و قهوه باید می خوردم  ولی حوصله هیچ کدومشون نبود ) این بود که آب پرتقالو ترجیح دادم !چون احوالمان جور دیگریست

 زهرا جون (به این وقت شناسی  و آن لاین بودن باید آفرین گفت ) یادداشت گذاشتند و فکر می کردم اولین نفرم !

دوستان  عیدتون مبارک  عید مادران نازنینتون خیلی مبارک

بنویسید از جشن فارغ النحصیلی

از فارغ التحصیلی

از امشب که شب دلتنگی هامون بود .....

از امشب که به یاد دوستان خوبمون که 11 نفر بودند و نبودند  و ما به یادشون ...

 

تا نباشد جدایی کس نداند قدر یاران

                                      کویر خشک می داند بهای قطره و باران

/ 2 نظر / 5 بازدید
زهرا صادق

فرزانه شما کجا رفتی بعد جشن من بیرون مشغول عکس گرفتن شدم و شما رو هر چی گشتم پیدا نکردم ببخشید

زهرا صادق

چی میتونیم بگیم غیر از اینکه خیلی خیلی دلتنگیم من که شخصا بغض گلومو گرفته و واقعا ناراحتم [گریه]