روز پرندگان مهاجر

  ١٨ اردیبهشت  روز پرندگان مهاجر بود  کسی یادش بود آیا ؟

یا در فکر امتحان طرح ماشین های کشاورزی 19 اردیبهشت آیا ؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
صادق

نه کسی حتی نمیدونست که روز پرندگان مهاجره به قول شما همه در فکر امتحان طرح بودیم