هشدار خیلی خیلی بزرگ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

دوستان گلم

اگه عکس می فرستید  به  دلایل مسائل اخلاقی  و انسانی   ما کمی  حساسیت داریم که مسئولیت با خودتان است   فردا نگین  فرزانه  عکس ما را در اینترنت پخش کرده  عکسها  ترجیحا دسته جمعی باشه  که از خدا بی خبران ضایع بشن!

/ 1 نظر / 4 بازدید