من درختم

من درختم- آن درختی که تیرها خورده است -

از روزگار  و بارها

از فشار درد

پنجه های  زخمی اش  را برده در خاک

گفته ام با خویش  یک بار دگر

سبز خواهم شد اگر

دستهای زخمی ام را آب داده

 در خیابانی و بولواری بکاریدش

/ 0 نظر / 4 بازدید