مادر....

به بهشت نمی روم /اگر/مادرم آنجا نباشد

حسین پناهی

/ 3 نظر / 4 بازدید
دلارام مقرنسی

بسیار زیبا

زهرا صادق

ممنون که از جعفر پناهی شعر گذاشتی,شعر فوق العاده ای بود . من باز[م از همه بچه ها بخاطر جشن عذر خواهی میکنم [گریه]