فرهنگ

باید این فرهنگ را جا انداخت که پول مفت را نبایدگرفت ولو وقتی به زور بدهند ....

 نفحات نفت امیرخانی

/ 3 نظر / 62 بازدید
محمد

دوست داشتن کساني که دوستمان مي‌دارند کار بزرگي نيست، مهم آن است آنهايي را که ما را دوست ندارند، دوست بداريم آگهی رایگان http://www.9rang.com

راشین

جالبه

پریچهر

دم آقا رضا گرم. دنبال عکس نخل بودم به اینجا راهنمایی شدم! حالا کو نخل؟![چشمک]